• ITI Admission 2022 માટે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થઇ ગયેલ છે.

  • ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન ફી ભરવાનો વિકલ્પ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.

Toll Free : 1800 233 5500
અમદાવાદ પ્રાદેશિક કચેરી : 079-22822426.
વડોદરા પ્રાદેશિક કચેરી : 0265-2438477
રાજકોટ પ્રાદેશિક કચેરી : 0281-2458488
સુરત પ્રાદેશિક કચેરી : 0261-2475195

Note: આપના Browser નું Pop-up Blocker off રાખવું...